Poezii - Home

Borta vântului

Era un om s?rac ?-avea o mul?ime de copii. Acu era-n vremea foametii ?i el a muncit o s?pt?mân? pe un c?u? de gr?un?e. Acu s-a dus la râ?ni?? cu dânsele. Dup? ce le-a râ?nit, a ie?it afar? cu c?u?ul cu f?in? ?i s-a pornit o furtun? mare ?i i-a luat toat? f?ina din c?lu?.
Da’ el stra?nic s-o mâniat. “Nu m? las eu a?a, cu una, cu dou?,” ?i face ?umuiag de paie ?i porne?te.
Îl întreab? un om:
- Unde te duci, cumetre?
- M? duc s-astup borta vântului, c? mi-a furat f?ina din c?u?.
- Da’ unde-i nimeri-o?
- Unde-o fi, acolo m? duc.
Mergând el loc dep?rtat, a ajuns la Dumnezeu ?i Sfântul Petre (erau pe p?mânt pe atunci).
- Unde te duci, omule?
- M? duc s-astup borta vântului, c? mi-aluat faina din c?u?.
Da’ Dumnezeu i-o zis a?a:
- Omule, nu te mai duce. Na-?i o nuc?... da’ pân... acas? s? nu zici: “Nuc?, deschide-te”.
Întorcându-se el înapoi, a-nnoptat ?-ajuns la un om ?i s-a rugat s?-l primeasc? s? doarm? acolo peste noapte.
- De unde vii, bade? Întreab? omul cela.
- M? duceam s? astup borta vântului ?-am întânlit un nebun pe drum care mi-a dat o nuc? ?i-a zis s? nu zic pân’ acas? “Nuc?, deschide-te”
Ce-o mai fi ?i asta?
Femeia omului, viclean?, ia nuca-n mân? ?i zice:
- Ia s?-?i v?d nuca!
Îi schimb? nuca omului. ?i pe urm? se duce într-un col? ?i zice: “Nuc?, deschide-te!”
Dac-a zis, atâtea vite ce-au ie?it, oi, cai, boi, o bog??ie-ntreag?! ?tii mata, putere dumnezeiasc?! Se duce a doua zi acas?: “Nuc?, deschide-te!” Nuca, de unde s? se deschid?.
- Hai, bat?-mi-l Dumnezeu vânt ?i mo?neagul lua-l-ar dracu! M? duc s? astup borta vântului ?i s? bat pe mo?neag de ce m-o viclenit.
Ajunge iar pe Dumnezeu. Da, Dumnezeu, ?tii putere dumnezeiasc?, acu era altfel la fa??... nu l-a recunoscut.
- Unde te duci, bade?
- S-astup borta vântului ?i s? ucid mo?neagul: la ce m-o viclenit?
- Na-?i, bade, un m?gar. Da’ s? nu zici pân-acas?: “M?gar, baleg?-te!”
- N-oi zice.
Se întoarce el iar la omul acela. Da’ omul cela-l osp?teaz? ?i-i d? vin s? beie, ?i omul s-a chef?luit ?i-a adormit pe lai??. Da’ erau ni?te ?igani cu ?atra acolo ?-avea m?gar ?i omul s-o dus, ?-o cump?rat ?-a schimbat m?garul. Omul a doua zi se scoal?, ia m?garul ?i se duce acas? ?i-i zice: “M?gar, f? bani!” M?garul, da de unde? El apuc? un druc ?i-ncepe a de?ela m?garul.
- Acu nu-l mai iert eu!
Se porne?te s?-ntânleasc? pe mo?neag ?i s-astupe borta vântului. Întânle?te pe Dumnezeu.
- Na-?i, bade, cârj?, da’s? nu zici pân’acas?: “Cârj?-ncârje?te-te!”
Ia cârja ?i vine pe la omul acela. Acu omul i-a dat ?i mai stra?nic osp?? ?i s-a sf?tuit c? dac?-or vedea ce-a mai da ?i cârja, pe urm? s?-l omoare, ca s? nu prepuie c? el i-o luat. Acu zice omul femeii:
- M?i, femeie, noi hai cu cârja-n pivni?? ?i s?-nchidem u?a, s? zicem “Cârj?-ncârje?te-te”.
Se vârâr?. Cârja unde-ncepe a bate ?-a zdrobi. Pân? omul era cu chef, pân? s-a trezit, ei erau uci?i ca merele.
- Bade, ?i-om da ?i m?gar ?i nuc?, numa, m? rog, scoate-ne.
Acu omul i-o l?sat de i-o b?tut ?i mai bine. A luat m?garul, cârja ?i nuca ?i s-o pornit acas?. A?a s-a f?cut de bogat acu, de-a ajuns povestea pân? la împ?ratul. Atâ?ia bani avea el, de-o sem?nat ?-o crescut grâu de aur. Împ?ratul a auzit c? are un lan de aur ?-o trimis doi sufragii s?-i deie s?mân?? s? semene ?i împ?ratul.
- S?-i spui împ?ratului c? nu vreau s?-i dau, s? v?d ce-mi face!
Împ?ratul, când a auzit a?a, stra?nic s-o mâniat ?-o g?tit o?tire s? se duc? cu r?zboi asupra lui. Împ?ratul era frunte, ?tii mai mare. ?-a venit pân? la u?a lui ?-o strigat s? ias? afar?. Da’ el avea bani, da’ tot cu straie de-a noastre, nu cu straie le?e?ti. El pune c?rja sub suman ?i iese afar?.
Acu împ?ratul cu atâtea mii de oameni i-a fost ru?ine singur lui s? se duc? el numa cu unu s? lupte. A zis:
- Omule, arat?-mi tu întâi puterea!
- Bine, m?i împ?rate! “Cârj?-ncârje?te-te”, la tot soldatul câte dou? ?i la împ?rat nou? (cârja era dumnezeiasc?, tot în cap biciuia).
O nebunit ?i pe solda?i ?i pe împ?rat. S-o dus împ?ratul ?-o r?mas în pace, ?-o tr?it bine.
S? dea Dumnezeu s? tr?iasc? ?i copiii mei a?a.

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites