Poezii - Home

FULGULETUL meu de nea

Copile, ninge ast?zi lini?tit,
Din vremuri ce tu nu le-ai apucat,
Când amintiri, în tain?,-au z?mislit
Acest poem al Iernii, minunat.

Opre?te-te din joac? pentru-o clip?,
C-un fulg de nea mirarea ?i-o împarte,
?i, de-o s? sim?i pe um?r o arip?,
S? ?tii c? e un înger de departe.

Veni încet, pe ninsele poteci,
De nimenea v?zut sau auzit,
Suflând în focuri stinse,-n gemuri reci,
Oriunde a fost ger ?i-a viscolit…

De î?i e cald acum ?i î?i e bine,
De po?i s? ?ii în mâini o juc?rie,
E pentru c? un înger, lâng? tine,
Ajunse iar, la ceas de bucurie…

?i tu, ca orice suflet, te-ai n?scut
A doua oar?,-n ieslea cea curat?,
Când mama ta în bra?e te-a ?inut
?i ?i-a cântat colinde de-alt?dat?…


***


În c?su?a unui nor
Mama Iarn?, c-un odor:
-Fulgule?, întreab? ea,
Care e dorin?a ta?

Fulgule? nu îndr?zne?te
S? îi zic? ce-?i dore?te,
Îns? mamei i se pare
C-al ei fiu… ar vrea s? zboare.

- Am dreptate, sau nu am?
Spune ea, privind pe geam
Dealurile cenu?ii,
Cândva pline de copii…

Fulgule? e curajos,
Ce-ar mai ninge! Pân? jos!
Dar nu are, din p?cate,
Înc? aripi argintate.

?i-i mai trebuie ceva:
S? aud? de la ea,
Mama lui, alb? ?i bun?,
C? vor fi iar împreun?.***Fulgule? nimic n-a zis,
Dar e trist ca vai de el,
Mama Iarn? l-a trimis
Iar la joac? singurel.


Ar fi vrut s? stea acas?,
S-o încurce,-ori s-o ajute,
Dar ea, mama, nu îl las?
?i îi spune mereu : Du-te!


Munca ta… acum e joaca,
Rostul t?u… acum e zborul!
?i spre alte z?ri, s?raca,
Î?i împinge, mut, odorul…


El nu spune: De ce, mam??
Îi e fiu ?i o ascult?,
Dar, de mic, are o team?:
Joaca… e atât de mult?!***Fulgule? azi vrea s? vad?
Cum e s? devii… z?pad?

Cum s? faci un derdelu?
Tocmai bun de s?niu?

Cum s? pui flori albe-n pom
?i din bulg?ri... s? faci om.

Fulgule? mai vrea s? ?tie
Cum se-mparte-o bucurie

?i nevoie cât? are,
Mic-pitic, de ajutoare.

Unii zic c? Fulgule?
E ?i harnic ?i iste?

?i-i de-ajuns s? stai degeaba
Ca s?-?i fac? toat? treaba.

Al?i fulgi, îns?, se adun?
?i-i întind cu drag o mân?

Doar a?a e s?rb?toare
?i z?pada… tot mai mare…


***


Fulgule? ie?i din ou
?i se puse pe ninsoare.
Tot ora?ul e ca nou,
Cu str?du?e sclipitoare.

Azi, br?du?ii îi îmbrac?
În beteal? arginitie
?i în lumea cea posac?
Duce ve?ti de bucurie.

- Fulgule?, întreb degrab?,
V?zând greul c?-l tope?te,
Pentru cine faci tu treab??

- Pentru cine m? iube?te!


***


Dac? vezi un fulg de nea
C-o tr?istu?? ponosit?,
Sem?nând c-o mic? de stea,
De to?i ochii p?r?sit?

S? ai grij?, e o tain?,
Ca-ntre fulgii sclipitori,
Purtând, mândri, alb? hain?
?i fular, ?i pantofiori

S? g?se?ti, purtat de vânt,
Nu tot timpul, la un an,
Înspre ieslea c-un Prunc Sfânt
?i un fulgule? s?rman...


***


La o harp? fermecat?,
Prins în corzi, f?r? s? ?tie,
Fulgule? compune, iat?,
Simfonii de bucurie.

Note dintr-o sfânt? iarn?
A cules cu un motiv:
La r?stimpuri s? le-a?tearn?
Pe-nghe?atul portativ.

Dup? fiece cântare,
Strânge sunete gr?mad?
?i le pune la p?strare
Între file... de z?pad?.

A?a-i place lui, s? ?tie
C? nimic nu se tope?te,
C? a iernii melodie,
Una, pururi se-nnoie?te...


***


Fulgule?, numai z?pad?,
Hoin?re?te pe o strad?
În pas sprinten, de ?trengar,
Printre ?ur?uri de cle?tar.

O fi ger, dar lui nu-i pas?
C? scufia-i este roas?,
Felinarul spart ?i, ghici,
Rup?i în t?lpi cei doi ciupici.

Cine-l vede pe ghidu?,
Afl?: azi e spiridu? -
Singurul care-o magie
N-a f?cut de când se ?tie.

C?ci, neobosit din fire,
Nu a prididit s-admire
Ce f?cur?, ce minuni,
Fr??iorii-i cei mai buni.


***


Omule?ul de z?pad?
Este singur; s? îl vad?,
N-are cine, la bunici,
Ast?zi au plecat cei mici.

I-au dat trup, i-au dat ?i via??,
I-au pus nas, chiar ?i musta??,
I-au înfipt în mâini o carte
?i s-au dus, s-au dus departe...

Acum, iat?-l, când cite?te,
Tot de ei î?i aminte?te...
?i se uit? la desene...
?i ridic? din sprâncene...

La urechea lui cea dreapt?,
Fulgule? întreab?-n ?oapt?:
- Decât ast? c?rticic?,
Nu-i mai bun?-o m?turic??


***


Fulgule? e fericit,
Un prieten ?i-a g?sit
Unde nu se a?tepta:
Chiar în inimioara sa.

Un prieten mititel,
Îmbr?cat exact la fel:
Cu scufie, cu cipici
?i h?inu?? cu arnici.

Are chiar ?i oglinjoar?,
Ca a lui, la sub?ioar?.
?i obrazul alb îi este...
Ce prieten! Ce poveste!

De la el nu vrea decât
S? î?i ?in? de urât
?i s? aib? cui s?-i spun?:
Zori de vis, noapte cu lun?!


***


Cetini albe, cetini grele
Scutur?, din bolt?, stele
Pe br?du?ii strân?i în pia??,
Înc? frem?tând de via??.

Clopo?elul Iernii sun?,
Fulgi de nea în cer se-adun?,
Î?i pun aripi cu sclipici
?i se dau drept licurici.

Risipi?i sub felinare,
Unul pleac?, altu-apare:
Umbl? dup? Fulgule?,
C-a furat… un globule?

?i-a dus darul, s?-l dezmierde,
Unui mic prieten verde,
Iar la schimb, ca niciodat’,
Un cald zâmbet a luat.


***


Azi, la târgul de m?rgele,
Dându-le, sp??it, târcoale,
Fulgule? gândi c? ele
I-ar sta bine mamei sale.


Dar nu mai fur? niciuna,
S? nu-l prind? licuricii,
?i, sporov?ind întruna,
Î?i chem? la târg amicii.


S? le-arate, pe-n?eles,
Pic?turi, de-un fir de a??,
Cum se prind, ?i, mai ales,
Me?ter, Gerul, cum le-nghea??.


Diamante-adev?rate
Str?lucesc sub ochii lor…
- S? le poarte cine poate?
- Mama ta! spun ei, în cor.


Fulgule? e mul?umit,
Alba Iarn?-mpodobit?.
Chiar când salba s-a topit,
Ea e înc? fericit?.


***


Gemule?u-i umed, plou?…
În c?su?a lui din nor,
Fulgule? îndeas? rou?,
Bob cu bob, într-un ulcior…

Vrea s? fac? o fântân?,
Dac? tot s-a plictisit
?i, deja de-o s?pt?mân?,
Din c?su?? n-a ie?it.

Mama Iarn?-l nec?je?te
Pe micu? c-o alinare:
- Uite, Fulgule?, prive?te,
Mâine o s? fie Soare!

Fulgule? nu vrea s-aud?
Nici de Soare, nici de Ger,
Când Natura a?a crud?
E cu el, un fulg din cer…

S-a umplut ulciorul, gata…
Peste el doar o suflare
Rece, rece ?i g?leata
Spart?-i plin? cu ninsoare.


***


Iarna-i tare sup?rat?...
Fulgule?... e pedepsit!
De culoare, dintr-o dat?,
Tubul alb i l-a golit.

Cum a?a? Dar cum altfel?
Uite, colo, pe tufi?,
A pus alb... ?i alb. La fel,
Numai alb, pe-acoperi?.

A stors tubul de culoare
Pe oriunde a crezut
C-ar fi bine, dup? care,
Iar cu alb, de la-nceput...

Alb ?i gardul, alb ?i drumul,
Alb ?i geamul cu flori grele,
Alb ?i hornul, chiar ?i fumul
Învelind, tot albe, stele...

- Fulgule?, vino la mama,
Pedepsit ai fost destul!

Cu ochi plân?i ?i mic cât scama,
Mai c? nu-i, de alb, s?tul!


***


Preg?tirile-s în toi
?i în cer ?i pe p?mânt,
Br?dule?ii, mai ieri goi,
Au primit curat ve?mânt.

Bra?ul le e plin de globuri,
Ce, sclipiri diamantine,
Î?i împart cu mii de cioburi
Atârnate prin vitrine.

Pe ferestrele sticloase
Bunul Tat? deseneaz?
Chipuri calde, luminoase,
Cu un singur vârf de raz?.

Mama, cu un f?c?le?,
Alb, întinde-un aluat,
Ca s?-l vâre Fulgule?
În cuptorul înghe?at.


***


Fulgule?, micu?a stea,
Nimeri într-o cutie,
Unde-un spiridu? tr?ia
?i-nvârtea o juc?rie.

Era noaptea, dintre toate,
Cea mai lung?, mai frumoas?,
Când figurile sculptate
L-a?teptau pe Mo? acas?.

Spiridu?ul, în primire,
Lu? fulgul f?r? vin?,
Ce c?zu, de fericire,
Peste mica balerin?…

- Domni?orule de nea,
Sper s? nu se mai repete,
De nu vezi, mai spuse ea,
M?-ntrerupi din piruete…

Fulgule? avea obrazul
Alb ca varul, ru?inat:
- Dac? ?sta e necazul,
De el cred c? te-am sc?pat!

?i pe c?ile-i r?zle?e,
Lâng? micul tobo?ar
Se-oplo?i, când dou? be?e
Îl lovir? în cap… Iar…

De acolo, mai departe,
Iuhuuu, spre un mânz de lemn -
Ca-n pove?tile din carte,
Unde-ascunse-n van un semn…

Când crezu c?-?i ia avântul,
Pe c?lu?ul lui seme?,
Auzi, poate fu vântul:

- Hai la Mo?ul, Fulgule?!


***Mo? Cr?ciun în s?nioar?,
Fulgule? în barba-i deas?,
Azi str?bat întreaga ?ar?
?i, prin horn, daruri îndeas?…

Stau br?du?i împodobi?i
Pe la geamuri ?i vegheaz?,
Iar ?trengari neobosi?i,
La?i, sub paturi, îi viseaz?.

Totu-n tain?, pe furi?,
S? fim siguri c?-i a?a:
Un Mo? pe acoperi?
?i c-un fulg se vor l?sa…

Vor privi, atent, în cas?:
Este lini?te? Curat?
Lumânarea e pe mas??
Cozonacul e mu?cat?

Fulgule?, din barba lung?,
Mo?ului-i va zice: “Este!”

El va pune, s? le-ajung?,
Sub brad, daruri… ?i-o poveste.


***


Este sear?, lung? sear?…
Pentru-a nu ?tiu câta oar?
Fulgule? nu-i de g?sit…
Unde-i oare? S-a topit?

Mama Iarn?, sus în cer,
St? la sfat cu Domnul Ger,
?i-l întreab?, în zadar:
-N-ai v?zut pe-al meu hoinar?

N-am v?zut, dar sigur sunt
C? e înc? pe p?mânt -
Geru-n lume, cât domne?te,
Niciun fulg nu se tope?te!

Intr? Vântul: Eu z?rii,
Pe c?r?rile pustii,
Ce mereu, în lung ?i-n lat,
Dup? r?t?ci?i le bat,
Chiar acu?i, un fulg de nea…

Mama: Spune, vine-ncoa?

-Vine, îns?, ia aminte
S? nu-l cer?i, c? e cuminte
?i-a fost ?i el la joac?,
Dup?-o zi cu promoroac?…


***


Mama Iarn? e la geamul
Od?i?ei cu copii,
Peste care numai ramul
Cu flori dese, argintii,
Greu, se-apleac? sub o lun?
Plin?, plin?... de pove?ti.

Ea cui spune noapte bun??
?i cui: “Puiule, s? cre?ti!”?

Fulgule? deschide ochii,
Dar nu vede împrejur
Decât trena unei rochii
Albe, cu sclipiri de-azur...
“Mama”, zice, ?i se-ntoarce
Pe o parte, alinat...

Lâng? el un înger toarce
Fir de vis... adev?rat.


***


Iarn? blând?, ce petala
Lin ?i-o scuturi pe câmpie,
Fulgule? de-acuma ?coala
Vrea s-o-nceap?… ca s? scrie.

S? strecoare-n caie?ele
Mici compuneri, la presat,
Printre zile bune, rele,
Despre ce l-ai înv??at…

Vrea s? ning?, s? nu piard?
Nicio clip? în zadar,
Ca o flac?r? s? ard?,
Îndemnat de al s?u har.

?i pe file de z?pad?,
Cu chenare argintii,
Când nu-i nimeni s? îl vad?,
S? a?tearn?… poezii.


***


Fulgule? e obosit,
Noaptea asta n-a dormit.
?i-a ales, pe o câmpie,
Locul lui de-mp?r??ie.

Chiar în mijloc, un castel
A zidit, cum v?zu el:
Înt?rit, cu metereze,
Ca, de-acolo,… s? viseze.

Acum st? în turn ?i-i pare
C? împ?r??ia-i mare,
C? to?i fulgii-s albi, frumo?i,
Dar ?i tare somnoro?i…


***


Fulgule?, din când în când,
Se ascunde printre ramuri…
Noaptea-l prinde l?crimând,
Privind florile din geamuri.

Privind stelele pe calea
Ce o ?in de mii de ani,
Privind, alb?, toat? valea
?i copiii-i n?zdr?vani.

Fulgule?, ca ori?icare
Fulg de nea când se pite?te,
Nu ?tii bine când dispare,
Nici de unde se ive?te.

Dar el spune: “-Am fost departe,
Unde ?i p?mânt ?i cer
Sunt o pagin? de carte,
...Una... plin? de mister…”


***


-Dac? iarna o s? treac??
Întreb? un b?ie?el,
Fulgule? ce o s? fac??
-Se transform?-n ghiocel!

Pardesiu din trei petale
Va avea… ?i pantofiori
Cu t?lpi verzi, l?sând pe cale
Urme pentru mii de flori…

-Dar scufia pentru ger?
-A…, scufia o s-o dea
Unor pui?ori din cer,
Cuib s?-?i fac?, noaptea,-n ea…


***


- E un bulg?ra? de nea…
- E o floare f?r? pre?…
- E-o petal?…
- E o stea…

- Cine e?ti tu, Fulgule??

Îns? Fulgule? nu ?tie
Nici ce-a fost, nici cine este,
Nici dac? va fi s? fie
Mai mult decât o poveste…

- E-un prieten mititel…
- Un cuvânt…
- Un b?ie?el…

- Dac? e a?a, sau nu,
Fulgule?, spune-ne tu…

Îns? Fulgule? nu poate
S? vorbeasc?, din p?cate,
Despre taina prea frumoas?,
Ce pe inim?-l apas?…

- E un puf de p?p?die…
- E un geam?n dintr-o mie…
- E o raz? de lumin?…
- E un suflet f?r? vin?…

-Fulgule?, nu te mira:
E?ti ce e?ti? E?ti altceva?

Dar el tace ?i se duce…
O sclipire-n ochi aduce,
De iubire,-apoi dispare
Cu-a sa tain?-n dep?rtare…

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites