Poezii - Home

vedere cu sf. nicolae de la bari ?i dintr-un ora? din spania ori germania c?ruia i-am uitat numele

urmând sfânta familie
întemeiat? de tat?l meu dup? revolu?ie
pagina mea alb? pentru via?a lor neagr?
am locuit o vreme în ora?ul bari la mama
care muncea pe rupte la o nonagenar?
pe jum?tate nebun?
a c?rei via?? fusese cu mult mai fericit?
decât fusese fericit tot neamul meu
pe jum?tate îngropat
în piramide de faraoni al c?ror nume scrise cu ideograme nu pot fi rostite
moartea survenind instantaneu ?i nu mai po?i fi trecut
nici m?car în cartea mor?ilor anonimi
pagina mea neagr? pentru via?a lor alb?
ca s? mi se u?ureze povara l-am chemat în vis pe sf. nicolae
el mi–a ar?tat cu graffiti drumul spre tat?l meu
care construia cele mai înalte turnuri ale aducerii aminte
din imperiul infantelor
?i se urcase pe ultima corabie a lui cristofor columb
l?sându-mi prin testament imprescriptibil
h?r?ile legendarului piri reis al c?rui nume din limba arab?
Hadji Muhiddin Piri Ibn Hadji Mehmed
se mut? pe zi ce trece din ora? în ora? al c?ror nume nu-l mai ?tiu
obosit de drumurile lungi fiindc? pe autostrad? –n germania
dac? nu te ui?i cu aten?ie unde st? scris Ausfahrt
nu mai afli niciodat? numele ora?ului în care ai ajuns
oameni scrupulo?i muncesc mai mult
decât au timp s?-?i r?spund? la întreb?ri balcanice
sau îl vâneaz? pe tat?l t?u
care câ?tig? o pâine neagr? pentru via?a ta neagr?
s? tot fie ceva vreme de când tat?l meu nu s-a v?zut cu mama mea
în ar?i?a zilelor mâncam pui la rotisor
?i mi-era dor de porumbul copt în jar din vatra bunicilor
de untul de cas? f?cut la putinei care nu mai exist?
cum nu mai exist? decât
drumurile str?ine
gropile str?ine
amintirile str?ine
castelele str?ine
moartea str?in?
melancolia unor nori mai negri decât vinul din sânge de viper?
ce nu poate opri inima mamei din copil?rie când m?-mbr?ca în sinele meu
ca s? fiu cel mai frumos copil din lume
?i eu trasam cu grafitti acela?i drum pe care nu ?tiam
c? într-o zi va trebui s?-l umplu cu holocausturi ale dep?rt?rilor


Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites