Poezii - Home

Dreptatea lui Țepe? (legend? popular?)

Pe timpul domniei lui Vlad Țepe?, un negu??tor care se afla în c?l?torie pe la noi spuse s? se strige pe la r?spântii c? a pierdut o pung? cu o mie de lei. El f?g?dui o sut? de lei acelui care o va g?si ?i i-o va da. Nu trecu mult ?i un cre?tin, om cu frica lui Dumnezeu, cum se aflau mul?i români pe pe vremea lui Țepe?, se ar?t? p?guba?ului ?i-i zise:
- June negustor, mergând pe cale, la cotitura drumului de la r?scrucile din dosul pesc?riilor, am g?sit punga aceasta. Eu socotesc c? e a dumitale, deoarece am auzit strigând c? ai pierdut o pung? cu bani.
- Într-adev?r, a mea este, ?i-?i foarte mul?umesc c? mi-ai adus-o. Negu??torul , începând s? numere banii, se fr?mânta cu mintea cum ar face s? nu-i dea suta de lei cea f?g?duit?.
Dup? ce num?r? to?i banii, îi puse la loc în pung?, apoi zise celui ce i-o adusese:
- Am num?rat, dragul meu, ?i am v?zut c? dumneata ?i-ai oprit f?g?duiala. În loc de o mie de lei, am g?sit nou? sute. ?i bine ai f?cut, c?ci era dreptul dumitale.
- Jupâne negustor, a r?spuns cre?tinul, r?u ?i f?r? cale zici dumneata c?-?i lipse?te din pung? o sut? de lei. Eu nici n-am dezlegat-o, s? m? uit câ?i bani sunt într-însa. Cum am g?sit-o a?a ?i-am adus-o!
- Î?i spusei, zise negu??torul cu glasul scurt, c? am pierdut o pung? cu o mie de lei ?i mi-ai adus-o numai cu nou? sute.
Asta e! Omul nu mai zise nimic, ci ie?i ?i se duce drept la Vod?, spre a se tângui.
- M?ria-Ta, zise el, nu mi-a dat suta de lei cea f?g?duit? ?i nu mi-e ciud? atât pentru suta de lei, cât mi-e ciud? c? m? b?nuie?te a nu fi fost om de omenie. Eu am fost curat ca argintul ?i nici prin gând nu mi-a trecut s? m? ating de lucrul altuia.
Vod? pricepu tertipurile negu??torului ?i porunci s? i-l aduc?. Ascultând ?i pe unul ?i pe altul ?i punând vorbele ambilor în cump?na drept??ii, v?zu în care parte bate. Apoi, uitându-se ?int? în ochii negu??torului, zise:
- Dac? tu, jupâne negu??tor, ai pierdut o pung? cu o mie de lei, iar acesta a g?sit una cu nou? sute, este dovedit c? aceast? pung? nu este a ta. Tu, cre?tine, ia punga cu banii ce i-ai g?sit ?i s-o dai acelui ce se va ar?ta c? a pierdut o pung? cu nou? sute de lei; iar tu, jupâne negu??tor, a?teapt? pân? se va g?si o pung? cu cei o mie de lei, ce zici c? ai pierdut-o.

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites