Poezii - Home

Omul de z?pad? ?i Mo? Cr?ciun

A fost odat? un om de z?pad?
care locuia la un col? de strad?
?i atât de mult Cr?ciunul iubea
încât la to?i oamenii de z?pad? spunea
c? ?i-ar dori nespus un cadou
care s? ajung? la el m?car pân? de Anul Nou.

Dup? o iarn?-dou? s-a l?murit
c? Mo? Cr?ciun este cel mai nimerit
dorin?a s? îi împlineasc?
?i un cadou potrivit pentru el s? primeasc?.
A?adar, s-a gândit cât s-a gândit,
?i-n cele din urm? spre Polul Nord a pornit.

Drumul cel lung i s-a p?rut foarte greu
dar, cu gândul la cadou mereu,
pas cu pas, ninsoare cu ninsoare,
?ar? de ?ar?, ferindu-se de soare,
iat?-l la Polul Nord ajuns
acolo unde Mo? Cr?ciun st? de obicei ascuns.

Emo?ionat peste orice m?sur?
de-a spiridu?ilor alerg?tur?,
de poleiala brazilor ?i mai ales de Mo? Cr?ciun,
?i-a pierdut glasul, cu p?rere de r?u v? spun,
a?a încât, în fa?a Mo?ului ajuns,
n-a putu s?-i dea acestuia la întreb?ri nici un r?spuns.

Nasul de ru?ine i s-a înro?it,
ochi?orii de durere i s-au înnegrit
iar blajinul Mo?, ne?tiind cu ce inten?ii omule?ul a venit,
o mân? de-ajutor s? adauge Cr?ciunului s-a gândit
a?a încât, la o adic?,
i-a pus în mân? omului de z?pad? o m?turic?.

Dragului nostru om de z?pad?
nu-i venea nicicum s? cread?
c? f?r? m?car un cuvânt s? scoat?
Mo? Cr?ciun i-a îndeplinit dorin?a pe dat?
?i i-a f?cut cel mai minunat cadou,
bineîn?eles, înainte de Anul Nou.

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites