Poezii - Home

M?rinimie

În rev?rsat de zori, pe balt? lumina face minuni. Pe fa?a apei sclipise, ici, sf?r?m?turi de oglinzi; colo, pl?ci de o?el; comori de galbeni între trestii. În nuferi, ca în ni?te potire plutitoare, curg raze de aur. Un colb de argint d? str?lucire stuf?ri?ului. Peste tot lini?te, neclintit?, de rai. Cocostârcul s-a sculat cu noaptea-n cap. A intrat în balt?. Pe picioarele lungi, sub?iri ca ni?te lugere, trupul lui se leg?na agale. Din când în când î?i ud? pliscul; uneori se opre?te de se uit?, ispititor, în fundul apei, ca ?i cum ar fi dat peste ceva ce c?uta demult. E r?coare ?i r?coarea îl încânt?. Nu simte nici o alt? dorin?? decât s?-?i scalde picioarele în unda rece care-i trimite fiori p?n? supt aripi.
Deodat? se opre?te; încordeaz? gâtul ?i prive?te. Pe frunza unui nuf?r o broscu?? se bucur? ?i ea de frumuse?ea ?i r?coarea dimine?ii. Când l-a v?zut, biata broscu?? a încremenit pe picioarele de dinapoi; cu ochii mari deschi?i, cat? la cumplitul du?man. În spaima ei îl vede uria?, cu capul atingând cerul, cu pliscul lung, larg, s? soarb? dintr-o dat? balta ?i, dimpreun? cu balta, pe ea. Inima i s-a oprit.
Î?i a?teapt? sfâr?itul.
Cocostârcul o vede ?i în?elege. Dar diminea?a e m?rinimos. ?-apoi i se pare atât de mic?, atât de neînsemnat? aceast? vietate a b?l?ii, c?, de la o vreme, parc? o pierde din ochi în fundul apei ?i nici n-o mai z?re?te. Ridic? piciorul, o p??e?te dispre?uitor ?i trece, m?re?, mai departe. Broscu?ei nu-i vine s? cread?. Mai st? a?a câteva clipe. Apoi, de bucurie, sare pe o alt? frunz? ?i într-un avânt de recuno?tin??, ea, cea dintâi, taie t?cerea dimine?ii:
- Oaac!

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites