Poezii - Home

Trei feciori

am f?cut s?p?turi arheologice prin crea?iile mele ?i am dat de texte vechi, de prin clasa 5-6. se simte atmosfera rece a mediului. chiar era greu s? scrii pe chestia ceea, dar mie îmi pl?ceau chestiile electronice.

nici vorb? de prim?veri sau fluturi. calculatorul era o evadare la vremea ceea, oriunde se afla el, c? nu-l aveam acas?.

Textul:

Trei feciori

A fost odat?, în anul 2014, pe când se potcovea puricele cu
254 tone de fier la piciorul drept ?i cu 221 tone la piciorul
stâng ?i înconjura planeta Marte de 21 ori ?i i se p?rea c?-i
u?or.
Tr?ia într-o colonie pe Venus declarat? republic?
preziden?ial? cu monarhie constitu?ional? un rege care avea trei
feciori. Deoarece energia magnetic? era foarte scump? ?i era
extras? numai de pe Jupiter, ei au hot?rât s? caute fiecare câte o
planet? care are mai mult? energie gravita?ional? decât Gigantul
din Sistemul Solar.
Prin?ul cel mai mare, Judoka-F?t-Frumos, s-a dus în garaj ?i,
nefiind specialist în domeniul navetelor, ?i-o alese pe cea de
culoarea sa preferat?, o navet? de culoare ro?ie. Al doilea prin?,
cel mijlociu, Jackie-Haiducul, c?ruia îi pl?cea foarte mult s? se
joace în jocuri virtuale ?i s? se aventureze pe Saturn, ?i-o alese
pe cea mai mare, care sem?na cu cele din realit??ile virtuale.
Mezinul, Chin-Young, era foarte preocupat de studierea navetelor.
Ca ?i ceilal?i fra?i, el se duse în garaj s?-?i aleag? o navet?,
dar nici una nu-l satisf?cea. Atunci el vându toate navetele ?i de
banii câ?tiga?i cump?r? Naveta Secolului, a?a era numit? naveta CF-
429, naveta cu viteza maxim? de 5 ani-lumin?/h care cheltuia
numai 800 kilomagne?i la 1 an-lumin?.
Judoka-F?t-Frumos porni cu naveta sa spre cel mai apropiat
Sistem Solar, care era format din planete mari, de 15,4 ori mai
mari decât Jupiter. Privirea îi fusese atras? de planeta
Hronstrol, cea mai mare din sistemul cela solar, numit Gigan?ii.
Dup? ce ateriz?, ie?i din nav? cu gravimetrul pentru a calcula ce
cantitate de energie magnetic? are planeta. Când colo, gravimetrul
ar?ta 428 mln de terramagne?i, adic? de trei ori mai putin? decât
pe Jupiter. Întâmpl?tor ridic? capul ?i v?zu ni?te puncte care se
mi?cau la orizont. Se uit? prin binoclu, nu-I veni a crede ce
v?zuse. Erau ca ni?te extractore de energie magnetic?, dar mult
mai sofisticate ?i mai mari. Ni?te fiin?e stranii se plimbau în
jurul lor. F?r? îndoial? era o civiliza?ie extraterestr?. Un
sentiment de mândrie îl cuprinse când î?i d?du seama c? oamenii un
secol au crezut c? aceste fiin?e exist?, dar nimeni n-a putut
dovedi acest lucru, iar el nu numai c? va putea aduce dovezi, dar
va fi primul care va putea comunica cu ei... cu siguran?? c? va
intra în istorie! Dar un gând îl contrazise. Nimic din toate
acestea nu i-ar fi reu?it dac? extratere?trii ar fi avut vre-un
gând r?u. Deodat? o lumin? puternic? îl orbi ?i el c?zu jos ?i î?i
pierdu cuno?tin?a.
Jackie-Haiducul se gândi c? asteroizii ar putea con?ine mult?
energie magnetic? deoarece au densitatea foarte mare, la fel ?i masa
lor. Coborî pe un asteroid ?i m?sur? cu gravimetrul cantitatea de
energie, o înmul?i cu num?rul asteroizilor ?i pe monitor îi ap?ru
un num?r mai mare de terramagne?i decât num?rul de terramagne?i de
pe Jupiter. O afacere s-ar fi putut face, dar problema consta în
faptul c? el avea nevoie de extractori mobili care sunt cu mult
mai scumpi decât statici. Bucuros telefon? tat?lui s?u, Ro?u-
Împ?rat, ?i-i ceru tot ce avea nevoie pentru a începe o afacere.
Chin-Zoung întreb? compiuterul s?u care este cea mai aproape
planet? care are cantit??i enorme de energie.
Este o planet? populat? de krasanieni, o civiliza?ie foarte
unit? ?i foarte rea cu str?inii. Ea este la trei ani-lumin?
dep?rtare, dar se poate ajunge în câteva secunde la ea printr-o gaur?
de vierme stra?nic p?zit? de pro?i. Planeta se nume?te Cyrian-5 ?i
are de o sut? de ori mai mult? energie gravita?ional? decât
Jupiter. Ei sunt primitivi ?i nu ?tiu cum s-o foloseasc?, dar sunt
speciali?ti în fabricarea armelor. Naveta este destul de bine
echipat? pentru a-i distruge.
Mul?umesc pentru informa?ii! zise Chin Young ?i porni spre
gaura de vierme.
Nici n-ajunse la 1000000 km de gaur?, c? naveta se zgudui de
o lovitur? de laser în unul din motoarele secundare. Naveta avea
un program de autoreparare, a?a c? nu trecur? nici zece secunde ?i
naveta era ca nou?. Chin Young preg?ti torpilele magnetice ?i
distruse una din cele cinci navete care îl ataca, apoi trimise
dou? torpile ?i topi cu ni?te laser scutul celor patru navete,
acestea, au distrus cele patru motoare secundare ?i unul
principal. Chin Young v?zând c? naveta sa este pe moarte trimise o
salv? de torpile peste navetele inamice ?i le distruse, apoi
a?tept? cinci minute pentru a se repara motorul principal ?i intr?
în gaura de vierme.
Zece navete inamice îl s?getau cu laser. Dup? ce ajunse
aproape de planet?, de pe Cyrian-5 zbura bomb? nuclear? în nava
lui Chin Young. Ea era a?a de puternic? încât distruse scutul
antinuclear al navei ?i naveta se afla în pericol de distrugere.
Prin?ul nici nu dovedi s? atace navele, c? nava sa fu s?getat? de
laser. Ambele motoare principale superluminice fuseser? distruse,
nava nu se mai putea mi?ca ?i Chin Young porni programul de
autodistrugere. Cu o ma?in? zbur?toare ajunse pân? la un satelit
artificial al planetei Cyrian-5. Spre mirarea sa, aici nu-l
a?tepta nimeni cu excep?ia unui robot pe care din dou? împu?c?turi
îl doborî. Distruse cu ajutorul satelitului cele zece nave care îl
urm?reau, apoi principalele centre energetice ale civiliza?iei de
pe planet?. era gata pentru colonizare. Ceruse de la tat?l s?u
mai multe navete printr-un e-mail, apoi se teleport? pe planet?.
Dup? ce ambii fra?i ?i-au pus afacerile pe picioare, ?i-au amintit
de fratele lor mai mare. Chin Young întreb? compiuterul s?u de
fratele lui mai mare. Dup? 5 min ?i ?ase secunde acesta îl g?sise
pe planeta Hronstrol. Atac? planeta, apoi îl teleport? la bordul
navetei pe Judoka-F?t-Frumos, dup? ce o colonizar?, i-o l?sase în
st?pânire lui Judoka, deoarece el o descoperise. Dup? ce s-au
c?s?torit cu fetele regelui vecin, ei au tr?it mul?i ani ferici?i,
pân? în 2842 când a avut loc invazia extraterestr?.

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites