Poezii - Home

Poveste

POVESTE

A fost odat? ca niciodat? un zmeu foarte harnic. În fiecare zi
î?i pr?jea F?t-Frumo?ii s?i pe tigaie.
Ionu?, fiind b?iat bun, a hot?rât s?-i scape pe F?t-Frumo?i de la
pieire. Într-o zi ?i-a luat mitraliera pe um?r ?i aplecat spre
palatele de aur ale zmeului.
Cum mergea el pe autostrad? cu McLaren-ul s?u, Îi sare dinainte un
câine care-i zice:
Nu m? c?lca, poate î?i voi fi ?i eu cândva de folos.
Ionu?, fiind b?iat bun, nu c?lc? câinele, ci merse mai departe cu
300 km/h.
Într-un târziu, fiind obosit, a mas la barul Sfintei Miercuri. Sfânta
Miercuri îi spuse lui Ionu? c? zmeul are un tanc bronat ultimul model.
Ionu? nu se nelini?ti. Dup? ce mul?umi Sfintei Miercuri pentru ajutor,
Ionu? se porni spre casa lui Greuceanu, un vechi prieten de-al lui,
specialist în traficarea armelor peste hotare.
Dup? ce Ionu? î?i umplu portbagajul cu dinamit?, Greuceanu îi
zise:
Am ceva special pentru tine. Aceste rachete sunt ultima inven?ie a
americanilor. Ele au un mic creier inteligent care g?se?te obiectul ?i-
l distruge. Trebuie doar s? precizezi ?inta.
Ionu? se urc? în ma?in? ?i porni bucuros spre palatele zmeului.
Când ajunse la 5,4 azvârlituri de b??, detectoarele zmeului au dat
alarma, iar pe ecranul monitorului computerului zmeului ap?ru imaginea
lui F?t-Frumos. Atunci, zmeul ie?i la balcon ?i strig?:
Cum vrei, în s?bii s? ne t?iem, cu mitraliere s? ne-mpu?c?m sau cu
Dinamit? s? ne arunc?m?
În s?bii s? ne t?iem.
Amândoi ?i-au scos s?biile electrice din teac? ?i s-a pornit
lupta. S-au b?tut cât s-au b?tut ?i pân? când s?biile au explodat.
Atunci ei ?i-au scos mitralierele ?i le-au pus pe um?r. Ionu? i-a
g?urit ma?ele zmeului, dar zmeul trase ?i el o salv? peste Ionu?.
C?zur? ambii istovi?i la p?mânt, când v?d o cucuvea zburând cu o
sticl? de Sprite în cioc.
– D?-mi mie sticla s?-mi potolesc setea, ?i-?i dau s? m?nânci o
cutie de Snickers, zise Ionu?.
– D?-mi mie sticla ?i î?i voi da s?-l m?nînci pe Ionu?.
Ionu? fiind mai dulce decât orice ciocolat?, cucuveaua i-a
aruncat zmeului sticla, acesta prinse la putere ?i arunc? o dinamit?
în Ionu?. Ionu? se feri ?i dinamita nu-l nimerise, apoi lu? o rachet?
din cele de?tepte ?i arunc? în zmeu.
Ea i-a c?zut drept în moalele capului, dar asta nu-l afect? pe
zmeu deoarece el gândea cu t?lpile. Atunci Ionu? mai arunc? o bomb?
inteligent?, de aceast? dat? în piciorul drept al zmeului. Acesta se
târî pân? la tancul s?u.
Tancul porni cu o vitez? uimitoare. Ionu? se urc? în ma?in? ?i-l
a?tept? pe zmeu. Când zmeul se c???r? cu tancul pe ma?in?, Ionu? o lu?
la s?n?toasa cu 20km/h. Tancul trecu peste rezervorul cu benzin? ?i
peste portbagaj, dinamita explod?, benzina lu? foc ?i mirosul de
friptur? de zmeu se r?spândi peste 9 ??ri ?i 8,9 m?ri.
Ionu? îi scoase pe Fe?i-Frumo?i din frigider ?i to?i împreun?
f?cur? un osp?? la care-am fost poftit ?i eu.

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites