Poezii - Home

F?t-Frumos ?i ZmeulÎntr-o zi F?t-Frumos ?i-a luat lumea-n cap,
S-a urcat într-un Ferrari ?i-n lume a plecat.
Auzise de un zmeu tare n?t?r?u
Î?i f?cea iluzii c?-i prin Chi?in?u.
Îl g?si pe Greuceanu, un vechi contrabandist,
Ce trafica arme în stof? de batist.
Acela-i spuse despre o arm? foarte
inteligent?
Ce se vindeau pe pia?a neagr? f?r? de
patent?.
(Ea trimite rachete f?r? gre? în ?int?.)
Astfel se termin? ?i fraza sa succint?.
El î?i umplu ma?ina cu mult? dinamit?,
Î?i lu? mitraliera ?i-armura nimerit?.
Desigur, î?i lu? ?i arma cea de?teapt?
Cu care-ar omorî pe zmeu dintr-o dat?.
Merse zi ?i noapte pe autostrad?,
Când pe-un câine mai s?-l rad?.
Câinele-i vorbi cu glas omenesc:
Str?ine, cum s? te r?spl?tesc
Poate o min? s? î?i d?ruiesc?
Nu e pentru ce. Mul?umesc.
Câinele-i d?du o min? în batist?
?i apoi îl puse s? semneze-o list?.
F?t-Frumos a plecat ?i apoi, obosit,
La barul Sf. Miercuri el a poposit.
Un whisky, te rog.
500$. Mul?umesc. Ia loc.
Dup? ce cu un hot-dog el se înec?
Î?i lu? scurta de crocodil ?i plec?.
Mobilul sun? dou?sprezece jumate.
La castel în poart? cine pe cine-l bate?
Bodyguard-ul zmeului st?tea ?i râdea
Dar F?t-Frumos cu dinamit? îl ucidea.
Zmeul se-ntrist? nespus
Computerul s?u îl ar?ta prea sus.
F?t-Frumos cu mâna îi distruse poarta
Nu era el hacker s? sparg? l?cata.
Zmeul atunci la balcon ie?i
Mânc? “Stimorol-PROZ” ?i la el r?cni:
Cum vrei, ??rane, în s?bii s? ne lupt?m,
Cu dinamit? s? ne împro?c?m
Sau cu mitraliera s? ne împu?c?m.
F?t-Frumos cu mitraliera pe zmeu îl g?urea,
Zmeul aluzie la morile de vânt f?cea.
Dar gloan?ele, ca ?i zilele, le erau
num?rate
A?a c? aversele erau pe terminate.
Zmeului nu-i ajungea o doag?,
Sabia electric? ?i-a scos-o din teac?,
Dar nici cel?lalt nu era mai prejos
Sabia electric? ?i el tot ?i-a scos.
S-au luptat cât s-au luptat,
Dar s?biile au explodat.
Atunci zmeul arunc? rapid
O rachet? plin? cu acid.
Armura lui îndat? se topi
50% din via??-i lu? ?i F?t-Frumos r?cni.
Atunci el orzul pe gâ?te l-a stricat
C-a luat o bomb? inteligent? ?i-n cap i-a
aruncat
Dar asta nu i-a ajutat,
C?ci zmeul avea capul p?trat.
Zmeul cu o rachet? îl r?ni
?i-amândoi c?zur? la p?mânt, iar zmeul
înlemni:
O cucuvea zbura c-o sticl? de Sprite în gur?
?i zmeul o amenin?? cu o c?t?tur?:
- De nu-mi dai un pic s? beau
Din sticla ta spurcat?,
Pe mâna killer-ului te dau
?i te omoar?-ndat?.
Î?i dau o mie de dolari
?i cârn?ciori de zmeu,
De-mi dai s? beau trei gâturi mari
?i te-oi sc?pa de r?u.
Dar cucuveaua se temea de zmeu
C?-i prost ca un m?gar ?i tare ca un leu.
Astfel cucuveaua arunc? o moned?
?i c?zu aversul ei care intr?-n legend?,
C?ci dup? el s-a numit locul cela de-atunci -
Zgomotul ei r?sun? peste lunci.
Aversul însemna c? Spriteul l-a b?ut zmeul
?i se otr?vi cu el - otrav? de tot felul.
Apoi viteazul îi d?du Orbit-Leu?tean
?i zmeul adormi bu?tean.
Când deodat? se scul?,
Scârbit, se ?i înfurie.
Zmeul se târ? cu greu pân?-n tancul s?u
Ce era bronat ultimul model.
Se porni cu o vitez? spre Ferrari-ul nou
Dinamita explod? într-un prelung ecou.
F?t-Frumos sc?p? cu via?? c?ci c?zu-ntr-o
râp?
Un enun? ce-i scris în prip?.
El g?si într-un ungher
În castel un frigider
Ticsit cu F?t-Frumo?i
Parc? din oal? sco?i.
Un anun? ap?ru pe autostrad?
Ce era scris pe-un condur de zmeoaic?
(Zmei la gr?tar - cinci lei un pahar
Dar veni?i în zadar c?ci el este amar.)
?i m-am suit într-o nav?
?i v-am spus o isprav?.
Dac? nu v-a pl?cut,
Acu?i o iau de la-nceput.

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites