Poezii - Home

Poveste din viitor

A fost odat?, pe vremea când oile ?i caprele nici nu p??teau, dac? feciorii la p?scut nu le înso?eau, iar maramele r?mâneau f?r? flori, dac? feti?oarele nu deschideau ferestrele mai din zori, ei, bine, pe vremea aceea a fost - ?i înc? mai este - un personaj foarte nimerit pentru o poveste.


Un b?iat. Care nu ?tia nimic despre via?a la sat. Citise el unele ?i altele prin pove?ti, dar parc? po?i s? crezi pân? nu le tr?ie?ti! Cum era înc?p??ânat, ?i-a luat într-o zi laptop-ul, mobilul ?i a plecat.


Atât de tare se mir? de faptul c?, duminic?, la prânz !, toat? lumea-l întâmpin?, încât - lucru neprev?zut - r?spunse fiec?rui s?tean la salut. Ce mai, s?-i plesneasc? inima de bucurie, când îi v?zu g?ti?i frumos, ie?ind dintr-o cas? de lemn, cu o cruce stra?nic? în vârf, doar ca s?-l întrebe politocos:


- Cu ce vânt pe aici, b?iete?
- P?i, nu ?tiu cu ce vânt, c? nu mai ?tiu de la geografie cum se numesc, dar, dac? sunte?i buni, a? vrea s?-mi ar?ta?i un hotel, unde a? putea s? m? odihnesc.
- Noi n-avem hotel, alea-s pe la ora?, dar o s? te g?zduim cum ne-om pricepe mai bine, dac? ne la?i.


A?a ajunse b?iatul într-o c?su?? de vis... Alb? ?i curat?, cum nu v?zuse în via?a lui niciodat?. Ar fi stat prostit mult? vreme, de nu ar fi venit, împresurat? de aroma bucatelor, o f?tuc? sprinten? s? îl cheme.
Masa era servit? – acum tot ce mai trebuia el s? fac? era doar s? mul?umeasc?, s? mestece ?i s? tac?. Iar la sfâr?it, mult, pu?in, s? dea pe gât ?i p?h?ru?ul de vin.


Zis ?i f?cut. La asta nimeni nu l-a-ntrecut. Da’ s? vezi când ?i-a pus capul pe o pern? brodat?, mirosind numai a lev?n?ic? ?i a vraj? de fat?...


Cum a dat s? închid? ochii ?i s? viseze ceva frumos ?i u?or, fu sunat de un prieten, s? se întoarc? în viitor.


Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites