Poezii - Home

Baba Dochia (folclor)

Se spune c? ar fi fost o bab?, pe care o chema Dochia.Adic? bab? nu era ea, ca s? vede?i. Ea era fiica unui împ?rat vestit ?i era a?a de frumoas? c? to?i fiii de crai o pe?ir?, dar ei nici unul nu-i pl?cea.
Azi a?a, mâine a?a, poimâine la fel, pân? ce unul din ei, nici una, nici alta, porne?te r?zboi împotriva împ?ratului, tat?l fetei, îl bate, îl prinde ?i se apropie de palatul fetei, c?ci gândul lui nu era altul decât s? pun? mâna pe fat?.
Biata fat?, când a auzit, de fric? s? nu cad? în mâna lui, s-a dus la o vr?jitoare ?i a rugat-o s? o prefac? într-o bab? zbârcit? ?i urât?.
?i-a luat ni?te oi, s-a îmbr?cat cu nou? cojoace, c?ci era iarn? ?i topenie de frig, ?i a luat drumul spre p?dure. A stat fata, adic? baba, nu fata! Zic, a stat, pân? prim?vara, când a dat col?ul ierbii. În ziua dintâi a lui martie a fost a?a de cald, c? baba ?i-a lep?dat un cojoc din cele nou?. A doua zi, ?i mai cald, ?i baba ?i-a mai lep?dat un cojoc ?i a?a pân? ?i-a dezbr?cat toate cojoacele. Dar tocmai a noua zi, când ?i-a zvârlit ultimul cojoc, unde începe deodat? un vânt a?a puternic, încât o îngheta pe bab? ?i o preface într-o stan? de ghea?? . Pas?mite c-o ajunsese vreun blestem de-al lui bietul tat?-s?u.
De atunci a r?mas rostul vremii tot a?a schimb?cios în cele nou? zile de la începutul prim?verii. ?i tocmai când ai zis Doamne ajut? ?i ?i-ai lep?dat surtucul, atunci te pomene?ti cu câte un pui de gerule?, ba înc? ?i cu câte o z?pad?, de nici nu ?tii cum s?-l îmbraci iar??i mai degrab?. De atunci a r?mas ?i vorba c?: “s? te fereasc? Dumnezeu de zilele Dochiei!”

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites