Poezii - Home

Inul ?i c?me?a

Inul: ?tii tu, c?me?? drag?, ce erai odat??
- Ce s? fiu? Eram ceea ce m? vezi: c?me?? alb? cu care se îmbrac? oamenii.
- Nu-i a?a! Ai fost o s?mân??, apoi o buruian? cl?tinat? de vânt ca toate buruienile: a?a nalt?, sup?irea, tocmai de potriva mea; erai in cu floricic? albastr?, draga mea. Când ai fost crescut ?i copt, cum sunt eu acum, oamenii te-au smuls din p?mânt, te-au legat fuioare, te-au pus cop?cel ?i te-au l?sat la soare s? te usuci. Dup? aceea te-au culcat pe ?ol ?i te-au b?tut cu be?e, ca s?-?i scoat? s?mân?a,; apoi, b?tut ?i stâlcit cum erai, te-au dus la balt? ?i te-au pus în topitoare, unde-ai stat vro zece zile ca s? te tope?ti, adec? s?-?i putrezeasc? hlujul. Dup? asta, te-au scos ?i te-au pus iar??i la soare s? te usuci, r?z?mându-te de gardul pe care e?ti întins? acum. Fiind uscat, te-au meli?at, ?i hlujul t?u s-a pref?cut în posderie, iar? coji?a ta în fuior. Femeile apoi te-au r?gilat, te-au periat, te-au f?cut fuior frumos ?i moale ca m?tasa, dinfuior te-au f?cut caier, te-au pus în furc? ?i au început a toarce, pref?cându-te în tort sau a??. Tortul l-au dep?nat pe ri?chitor, spre a-l face c?leap; c?lepele s-au fiert cu le?ie, s? se în?lbeasc?, apoi le-au pus pe vârtelni??, de pe care au început a le dep?na pe mosoare, cu letca. De pe mosoare te-au urzit pe urzoi, apoi te-au luat ?i te-au înv?lit pe sulul de dinapoi, punând vergelele printre p?turi, ca s? nu hrentuiasc? urzala; ?i fuscei pintre rost, ca s? nu încâlceasc? natra. Dup? asta te-au nevedit, trecându-te prin i?e ?i prin spat?; ?i, cu ajutorul slobozitorului, al z?vorului ?i al lop??elei, te-au întins în stative, legându-te de sulul de dinainte, de unde se începe gura-pânzei. C?lepele l?sate pentru b?t?tur?, le-au dep?nat pe ??vi cu sucala; apoi punând ??vile în suveic?, au început a ?ese: adec?, a trece b?t?tura pintre urzal? cu ajutorul t?lpigilor, al scripe?ilor ?i al i?elor. Ca s? se îndesasc? firele, b?t?tura se bate cu vatalele, între care e a??zat? spata. ?i iaca a?a te-au pref?cut în pânz?. Când era cald afar? ?i frumos, femeile te-au dus la balt? ?i te-au ghilit; apoi te-au fiert cu le?ie ?i iar te-au ghilit, pân? te-ai în?lbit. Când erai alb? cum trebuie, te-au uscat, te-au f?cut v?l?tuc, te-au croit ?i au f?cut din tine ceea ce e?ti acum.
- Mic? buruian?, nu ?tiu de unde ai mai scos atâtea despre mine!
- Hei, drag?, dar poate nu ?tii c? oamenii mai fac pânz? ?i din sora noastr? cânep? ?i din fratele nostru bumbac, ba ?i din înghimp?toarea urzic?, mai fac un fel de pânz?. Dar în fabrici se ?es fel de fel de pânzeturi, mult mai u?or ?i în timp mult mai scurt.
- Bre, multe mai auzi!
- Mai a?teapt? c? n-am sfâr?it înc?. Din c?me?? sau ruf?, peste câtva timp, ai s? te faci tearf?, din care se face scam? pentru bolnavii din spitale ?i pentru solda?ii c?zu?i în b?t?lie. Apoi te caut? ca iarba de leac s? fac? la fabric? din tine hârtie.
- Mare minune mi-ai spus, drag? buruian?, zise c?me?a. De-a fi a?a, apoi toate lucrurile nu sunt ceea ce se v?d, ci alt?ceva au fost odat?, alt?ceva sunt acum, ?i alt?ceva au s? fie.
- Tocmai a?a, soro!
- Gardul pe care e?ti tu întins acum a fost alt? dat? p?dure. Ce are s? fie de acum înainte?
M?tasa: frunz? de dud, intrat? în pântecele unor gândaci... Varul ce-a mai fost înainte?... Dar funiile ?i odgoanele?...?.a.l
Femeile lene?e de la ?ar? au cântecul acesta:

Pusei pânza,
Când da frunza,
?-o g?tii
La Sân-vasii (Sf. Vasile)
?i-mi pâru c? m? gr?bii
?i de lung?-i
Ca o pung?;
?i de lat?...
Toat?-i spart?
Pe sulul de dinapoi
O sut? de latunoi
Pe sulul de dinainte,
Cioprea le mai ?ine minte.
Printre i?e ?i-ntre spat?,
Pa?te-o iap? de??lat?;
Pintre i?e ?i fuscei
Pa?te-o scroaf? cu purcei...

(Poezie popular?)

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites