Poezii - Home

Dinozaurii

Dinozaurii au fost
Creaturi care au tr?it
În vechime, cu un rost
Ce ne d? mult de gândit.

?opârle înfrico??toare,
Cu sânge rece sau cald,
Creaturi înfior?toare,
Ce-au populat acest meleag.

Erau mai mari ca o cas?,
Sau chiar un bloc cu teras?,
Îns? deloc minte n-aveau,
Mai pro?ti ca o mâ?? erau.

Aveau kilograme multe,
Cânt?reau tone zeci sau sute,
Zeci de metri în lungime
?i tot atât în?l?ime.

Foarte mari ei au crescut,
Ajungând chiar de temut;
Unii erau erbivori,
Iar? al?ii carnivori.

Aveau arme în dotare:
F?lci cu din?i, labe cu gheare;
Trup robust ?i cozi mobile,
Bra?e ?i picioare agile.

V?zul bun, auzul fin
?i mirosul dezvoltat,
Pentru inamici – un chin,
Pentru amici – de baz? aliat.

Erau creaturi cam dure
?i micu?e, ?i mature,
Curajoase, f?r? team?,
F?r? mil? – bag de seam?.

Ty Rex – Regele Tiran,
Brontosaurus, Diplodocus,
Velociraptor cel viclean,
Stegozaurus, Deinonychus.

Cânt?re?ul Parasaurolophus,
Ţan?o?ul Corythosaurus,
Înaripatul Pterodactylus,
Cap tare – Pachycephalosaurus.

Blindatul Ankylosaurus,
Gât lung – Brachiosaurus,
Sauroniholestes, Coelurosaurus,
Coelophysis, Procompsognathus.

În v?zduh – Pteranodon,
Plesiosaurus în mare,
Prin ieburi – Iguanodon,
Se r?puneau; care pe care?

Archaeopterix – primitive p?s?ri,
Triceratops cu trei coarne,
Nu erau balauri cu fl?c?ri,
Nici din pove?ti, nici din basme.

Ci dinozauri din carne ?i oase,
Mon?tri vii, mai mari decât case,
Lacomi mânc?tori de alte viet??i,
De ierburi, pomi ?i alte crudit??i.
Nimeni nu ar fi dorit
A?a mon?tri s?-ntâlneasc?;
S?-i vad? doar ca pe un mit,
Fosile multe s? g?seasc?.

A?a sper? paleontologii,
Geologii, arheologii;
S? dezgroape oase multe,
Pentru schelete complete.

Care s? ne poat? „spune”
Acele fiin?e cum erau,
S? ne arate, s? ne-ndrume,
S?-n?elegem cum tr?iau.

Demult, demult, în trecut,
Totul cu Triasic a-nceput,
La mijloc era Jurassic
?i s-a sfâr?it cu Cretacic.

65 de milioane de ani în trecut
Atunci ei au disp?rut,
Dup? ce au însp?imântat
Toate vie?uitoarele de pe uscat.

Dar ?i din ape sau cer
Timp de vreo 160 milioane de ani,
Iar ast?zi, mai sunt, sper,
Doar p?s?ri din acei titani.

P?s?ri ce-au evoluat
Din familia raptorilor,
Mic?orându-se, au zburat,
Cu ajutorul penelor.

Nu erau deloc pterozauri
Cu membrane de corp lipite,
Ci arhaice p?s?ri-dinozauri,
Cu plisc, din?i ?i gheare alungite.

Într-o er? demult apus?,
Mezozoic se numea,
De asteroid distrus?,
Ce pe dinozauri îi r?punea.

Iat?, a?a se presupune
C? ar fi sfâr?it dinozaurii,
De?i nu ?tim dac?-s bune
Toate aceste nesigure teorii...

Care nu ne l?muresc
De ce-au fost ?i-au disp?rut
?i nici cum, în mod firesc,
În timpul lor au ap?rut.

De ce erau a?a mari?
De ce minte nu aveau?
De ce erau cam barbari?
?i de ce cam pro?ti p?reau?

De ce n-au supravie?uit?
De ce n-au evoluat?
Iar dac-ar mai fi tr?it,
Cum ar mai fi ar?tat?

S-ar fi mic?orat sau nu?
Oare s-ar fi îmbunat?
Poate ar fi fost un dezastru
Printre noi de-ar fi umblat.

Poate c? a?a-i mai bine,
F?r? creaturi bizare;
Mari, fioroase reptile,
S? r?mân? în uitare...

Într-o lume demult apus?,
Inaccesibil? oamenilor,
Prea îndep?rtat?, dus?,
Pierduta er? a dinozaurilor...

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites