Poezii - Home

Cerbul carpatin
Muge?te cerbul de r?sun? mun?ii
?i bonc?nitul i se pierde-n ce?uri:
Anun?? codrul c? e timpul nun?ii -
Ciopor de ciute-apare din verde?uri...

P??ind spre cârd cu coarnele pe spate,
El le ador? lung pe fiecare,
Iar ciutele-l primesc cam speriate
?i se prefac c? fug, dar nu prea tare.

Când e mai sigur c?-i al lui haremul,
Deodat-apare un rival localnic
?i-ncepe lupta... Va fi el supremul?
E greu de spus, c?ci e-un r?zboi n?valnic

Iar cel venit, decis e s? câ?tige
?i se repede strajnic ?i cu for??:
Se-mping nervo?i, cu coarnele-n
cârlige,
Pufnesc prin n?ri ?i ura-n ochi li-i tor??!

B?trânul cerb a-nvins ?i-n alte lupte,
A?a c? lesne ?i-a r?zbit intrusul
Care-a-n?eles c? nu-i loc s? se-nfrupte
?i, demn, cu r?ni, î?i accept? exclusul...

Întreaga turm? iute-l înconjoar?
Pe cel ce i-a r?mas st?pânitorul;
De-acum mai sigur e pe-a lui comoar?
Care admir?-n el Biruitorul!

Din nou muge?te cerbul - ?i muge?te,
S-anun?e c? prin codru-acesta-i rege...
Din v?i, ecouri îi r?spund fr??e?te
?i-n jurul ciutelor el începu s-alerge...

E-a?a frumos, ?i mândru, ?i n?valnic,
Impun?tor, cu coarnele-i coroan?,
Gigant, î?i ?ine capul sus, ?i-i falnic,
Uitând c? s-a ales ?i el cu-o ran?.

P??e?te elegant printre tufi?uri
?i, când ?i când, mai st? s? ia aminte,
Dar n-a v?zut lucind în ascunzi?uri
O ?eav? îndreptat? înainte...

Când la izvor venir? s? se-adape,
Un pocnet zgudui întreaga vale
?i mândrul cerb se pr?bu?i în ape,
Dar, tremurând, el se scul? agale,

Porni spre râpa din apropiere
?i-n h?uri, plin de sânge, se arunc?,
Urmat de ciurda-i care cu el piere,
Zdrobindu-se-n c?deri, din stânc?-n stânc?...

Un vultur ap?ru din patru vânturi:
De sus, plonj? ?i el peste ponoare.
Privighetorile-au t?cut din cânturi
?i-n nori se-ascunse-atunci mâhnitul soare.

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites