Poezii - Home

Poezie cre?tin? pentru copii

Chipul luminii


Noapte curge, înstelat?,
Stele bat din poart?-n poart?
Veste-aducând în cetate
Despre via?a f?r? moarte.

S-a n?scut copilul sfânt,
Printre noi e pe p?mânt
Ca s? ne pov??uiasc?,
P?catele s? pl?teasc?.

Paz? îngeri s?-i aduc?
Cântece spre ceruri urc?,
Lumineaz? ca un soare
Azi Maria, N?sc?toare.

Lacrimi curg pe obr?jor,
Ca la orice cr?i?or,
Cu s?rutul ei le zvânt?
Iubitoare, Maica Sfânt?.

Cetele de îngerei
Scutur? din clopotei,
Din zâmbet ce st? s? vin?
În jur se face lumin?.

Rug?

Doamne al cerului,
Sfânt al misterului,
Regele iubirii,
Crai al fericirii.
Peste noi pogoar?
La ceasul de sear?
Blânda mângâiere
În nop?i de t?cere,
Sufletul ni-l umple
De pl?ceri m?runte,
S-avem f?r? pat?,
Inima curat?.
Rug? murmurând,
Intr?-ne în gând
?i ne lumineaz?
?i ne-nsenineaz?.
Toarn? peste fire
Picuri de iubire.


Îngerul


Îngerul, cu chip de om,
O stea mi-l aduce-n somn.
Odaia mi-o lumineaz?,
Inima-mi însenineaz?.
Îl ascult tot ce îmi spune,
M?-nva?? doar lucruri bune.
M?-ntreab? de m-am rugat,
De am sufletul curat,
S?-l primesc în el, mereu,
Oaspete, pe Dumnezeu.
?i eu suflet de om bun
Lacrim? în palm?-i pun,
În ea-i jar, sufletul meu,
Darul pentru Dumnezeu.


Rug?

În genunchi, în ochi cu rou?,
Înal? azi o rug? nou?
Domnului mântuitor
În toate c?l?uzitor.

D?-mi Doamne numai gând bun
?i d?-mi mâna ta pe drum
Oriunde am s? p??esc
S? nu m? mai r?t?cesc.

D?-mi Doamne pricepere,
În toate-n?elegere.
De gre?esc, pe loc m?-ndreapt?,
Ține-m? pe calea dreapt?.

Mul?umire-n dar ?i-oi pune
Toate florile din lume
?i-ntre ele ?i-o dau toat?
Inima mea cea curat?.

Marie

Marie n?sc?toare, de via?? d?t?toare,
Mam? a florilor, sor?-a muritorilor,
Gândul cel bun f?-ni-l tu drum.
Ca s? mergem drep?i, f?-ne întelep?i.
Din cerul ca jarul pogoar?-ne harul
Înva??-ne maic?, când gre?im ne ceart?
Rupând valul ce?ii, cu duhul blânde?ii.


Despre copilul Iisus

Iisus, vezi fiule bine,
A fost un copil ca tine.
Cuminte, ascult?tor
?i de Tat?l iubitor.

Cât a tr?it pe p?mânt
Nu i-a ie?it din cuvânt.
Din p?cate, bun?oar?,
Nu ?i-a f?cut o povar?.

Pe unde el a umblat,
Cuvânt spre Domnul a dat.
Pe cruce sfâr?ind ?tii bine
Pentru mine, pentru tine.

În inima lui cea larg?,
Loc are-o lume întreag?.
Cinste?te-L ?i pream?re?te-L,
Cu tot sufletul,iube?te-L.

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites