Poezii - Home

Zâna de pe muntele G?ina (folclor)

...O zân? bogat? ?i frumoas? tr?ia pe vârful muntelui G?ina, într-un palat str?lucitor ce se vedea de la mare dep?rtare.
Fe?i frumo?i din ??ri îndep?rtate veneau s? o cear? în c?s?torie, dar ea nu voia s? renun?e la traiul ei de pe muntele G?ina, pentru nici unul din ei. Nimic nu-i era mai pl?cut acestei zâne decât s? înzestreze bogat fetele s?race din împrejmuiri, când acestea se m?ritau.
De aceea fiec?rei fete care se c?s?torea îi d?ruia, dac? merga la palatul ei, un ou de aur, c?ci zâna avea o g?in? cu pene de aur care în fiecare zi f?cea câte trei ou? de aur. Vestea acestei g?ini a mers departe. Trei fl?c?i din mun?i se hot?r?sc s? o r?peasc? cu orice pre?. Pentru a putea p?trunde în palatul zânei, ei s-au îmbr?cat în straie de fat? ?i astfel b?trânul portar al palatului, cu un singur ochi, i-a l?sat s? intre. Aflând de sosirea lor, zâna, socotindu-i fete s?race, porunce?te s? i se dea fiec?ruia câte un ou de aur.
B?trâna care avea în paz? g?ina cu penele de aur, nesocotind porunca ce avea, a ar?tat celor trei “fete” ?i g?ina închis? într-un cote? de aur. Dar în curând a trebuit s? se c?iasc? amarnic de neghiobia ei, c?ci doi fl?c?i o legar?, în timp ce al treilea a r?pit din cote? g?ina ?i o dat? cu ea ?i un co? plin cu ou? de aur. Dup? ce b?trâna a fost închis? în cote?, feciorii au luat-o la fug?. G?ina de sub bra?ul r?pitorului cârâind puternic a dat de veste p?zitorilor r?pirea ei. Paznicii suflând din tulnice au adunat o ceat? de c?l?re?i, care au pornit în urm?rirea fugarilor. Dar coborând noaptea, r?pitorii nu au putut fi prin?i. Unul din ei a sc?pat în fug? co?ul cu ou? de aur pe malul Arie?ului. Ou?le sparte au fost luate de valurile râului. G?ina a fost închis? într-o pe?ter? de unde mult timp i s-a auzit cotcod?citul.
Dup? aceast? întâmplare, frumoasa zân? a c?zut într-o mare triste?e ?i nu peste mult timp a p?r?sit pentru totdeauna palatul de pe culmea muntelui G?ina, pe care l-a d?râmat pân? la temelie...
De atunci Arie?ul poart? în albia lui nisipul bogat în aur, iar din mun?ii acestui ?inut se scoate aur.
Se spune c? ?i pe culmea muntelui G?ina s-au aflat printre stânci ou? de aur ?i dup? cum se crede, tot din acele timpuri, se urc? pe vârful acestui munte, an de an, mul?i fl?c?i ?i fete la târgul de pe G?ina.

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites