Poezii - Home

Lupul ?i capra cu trei iezi

Constatând c? în c?mar? nu mai e pic de verdea??,
cu co?arca în spinare, capra a pornit spre pia??.
Pe poteca din p?dure a-ntâlnit iedul cel mare
- Unde mergi m?muc? drag?? – Ia, s? v? aduc mâncare!
Pe p??unea însorit?, alerg? spre ea zglobiu,
întrebând-o unde merge, iezi?orul mijlociu.
Pân? s? ajung?-n pia??, capra se-ntreb? un pic
cum de nu-i ie?ise-n cale iezi?orul cel mai mic.
B?nuia cumva c? el, undeva, nu prea departe,
sta ascuns ca de-obicei, citind lini?tit o carte.

Cump?rând ea una, alta, de-ale gurii toate cele,
se trezi taman în fa?a lupului cel pus pe rele
?i ce rânjet se întinse peste botul dumnealui
amintindu-?i cum îi puse-aceast? capr? pofta-n cui.
- Vai, cum?tr?, ce pl?cere s? te v?d în fa?a mea
c?ci nu ?in la sup?rare ?i s? ?tii c? tare-a? vrea
s? îmi cer cumva iertare fiindc? iezii ?i-am mâncat
?i-o cum?tr?-a?a de treab? ca mata am sup?rat.
Pân? s? apuce capra dou? vorbe s? rosteasc?,
lupul apuc? co?arca pornind s? o înso?easc?.

Ba c?-i v?duv, ba c-o place, ba c? nu-i dore?te r?u,
se trezi cum?tra capr?, taman în bârlogul s?u.
- Iar acuma, draga mea, s?-mi permi?i o-mbr??i?are
ca s? alung?m pe veci orice fel de sup?rare!
?i nici una ?i nici dou?, apucând-o cât mai bine
pref?cutul, nemilos, o trase f?r? ru?ine
?i o-nchise-n mare grab? într-un beci întunecos
s?pat chiar sub patul s?u ?i-apoi râse bucuros.
N-apuc? s?rmana capr? nici s? strige „ajutor”
sau s?-?i plâng? iezi?orii r?ma?i f?r? mama lor.

Se-nsera la casa caprei ?i-n pridvor, iedu?ii ei
a?teptau cu ner?bdare ?i fl?mânzi deja to?i trei.
- S-a-ntâmplat ceva cu ea, zise iedul cel mai mare
poate c? ar fi mai bine s?-i pornim în c?utare.
- Eu am întrebat în pia?? ?i acuma cred c? ?tiu,
cumva, lupul a r?pit-o, zise iedul mijlociu.
- Urmele a?a arat?, confirm? iedul cel mic,
dar s?-l prindem nu-i prea lesne, decât noi e mai voinic!
Sfat întinser? în noapte, stând la mas? fa??-n fa??
?i-o pornir? spre bârlogul lupului de diminea??.

- Ce surpriz?, strig? lupul z?rindu-i din dep?rtare,
ce-am f?cut oare s? merit s?-mi face?i a?a onoare?
- Doar o vizit? î?i facem, zise iedul cel mai mare,
auzind de prin vecini c? ai gânduri de-mp?care.
- Dar pofte?te-ne în cas?, ?i-am adus ceva în dar,
spuse iedul mijlociu ?i scoase din buzunar
un pachet rotund ?i neted, c-un ?tergar acoperit.
- Ei, sigur, zâmbi mezinul, lupule, c? n-ai ghicit
ce-am crezut noi trei c? meri?i dup? toat?-acea-ntâmplare
în care-ai gândit c? po?i s?-?i prepari din noi mâncare.

Curios peste m?sur?, lupul îi pofti în cas?
?i se-ntinse s?-?i desfac? darul a?ezat pe mas?.
N-apuc? s? vad? bine bolovanul cel ciudat.
c? iezii-i s?rir?-n cârc? ?i el se trezi legat.
- Ei, acum, drag? cumetre, de cumva î?i e pe plac,
spune-ne unde-i m?muca, c?ci de nu, cu tine-n lac!
Darul nostru o s-atârne frumu?el de-al t?u grumaz
?i acesta mi se pare înc? cel mai mic necaz,
zise iedul cel mai mare, preg?tindu-se temeinic
s? despice cu cosorul burta lupului nemernic.

- Sta?i a?a, nu-i cu putin?? s? gândi?i r?u despre mine
c-am cerut deja iertare ?i s? plâng acum îmi vine
c?, uitând de toate cele, foarte tare am gre?it
c? v?zând capra în pia?? mi-a fost gândul la r?pit!
F?r? mult prea mult? vorb?, capra fu eliberat?
- S? fi sigur tu, cumetre, c? pe mine alt?dat?
ori?icât a? fi de bun?, nu m? mai prinzi cu vr?jeala
a?a c? ai face bine s? î?i mai schimbi socoteala
?i de nu ai cumva gânduri s? te faci magician,
împac?-te cu ideea c? nu vei fi nici cioban.


Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites