Poezii - Home

Poveste cu Mo? Cr?ciun (folclor)

Se spune c? dup? un drum lung ?i obositor Sf. Fecioar? împreun? cu Sf. Iosif au ajuns la Betleem, un or??el situat mai jos de Ierusalim.
Sim?ind c? i-a venit vremea s? nasc?, Sf. Maria la rugat pe Sf. Iosif s? g?seasc? un s?la? unde s? se ad?posteasc?.
Au b?tut din poart? în poart?, dar nimeni nu i-a primit. Ajun?i la casa lui Mo? Ajun acesta i-a îndreptat la fratele s?u Mo? Cr?ciun, deoarece el era s?rac ?i nu avea loc nici pentru copiii lui.
Pe la miezul nop?ii au ajuns la Mo? Cr?ciun, om bogat care avea case mari, grajduri pline cu vite ?i o mul?ime de oi. Cu toate acestea Mo? Cr?ciun nu le-a dat ad?post în cas?, i-a trimis în staulul vitelor.
Ziurel de ziu? Sf. Fecioar? în ieslea cea s?rac? a n?scut pe Domnul Sfânt.
Dup? ce Iisus a venit pe lume, grajdul s-a umplut de o lumin? lucitoare ca lumina soarelui. În iesle s-au aprins zeci de f?clii, iar paiele scânteiau ca ni?te lumini?e.
Diminea?? Mo? Cr?ciun s-a dus s? dea mâncare vitelor. A r?mas mirat v?zând grajdul înconjurat de o lumin? neobi?nuit?, iar în iesle un prunc la care p?storii îngenunchea?i se rugau. Îngerii din cer cântau din trâmbi?e cu flori de m?r în mân?.
Mo? Cr?ciun ?i-a adus aminte de cele spuse de proroci: “Dumnezeu va trimite pe p?mânt pe fiul s?u s? mântuiasc? lumea. El se va na?te din Fecioar?”.
A îngenuncheat al?turi de p?stori ?i cu lacrimi în ochi a cerut iertare lui Dumnezeu pentru fapta sa.
Pentru a-?i îndrepta gre?eala, Mo? Cr?ciun a hot?rât s? împart? averea copiilor. De atunci, în fiecare an, cu traista plin? urc? în sannie tras? de cai albi ?i colind? p?mântul în lung ?i-n lat pentru a împ?r?i daruri copiilor.
Dup? ce a murit, Mo?ul cel bun, a ajuns sus în ceruri de unde prive?te pe p?mânt s? vad? ce fac copiii.
Un înger scrie într-o carte mare tot ce îi dicteaz? mo?ul despre fiecare copil în parte: dac? s-a rugat, a ascultat p?rin?ii, a înv??at la ?coal?, într-un cuvânt faptele bune dar ?i cele rele.
În noaptea de Cr?ciun coboar? pe o raz? de lun? cu tolba plin? de daruri pân? la p?mânt. Se urc? într-o s?nioar? care-l poart? pe la casele copiilor.
Pe Mo?ul cel adev?rat de mult nu la v?zut nimeni: deoarece Dumnezeu i-a dat harul de a se face nev?zut. El poate intra în cas? pe fereastr?, prin co?ul de fum, pe gaura cheii sau chiar pe u??. Las? bradul înc?rcat cu beteal?, becule?e, daruri, sun? din clopo?el, ?i iese tiptil f?r? s? fie v?zut.
Când aud clinchete de clopo?el, copiii ?tiu c? Mo? Cr?ciun a sosit cu daruri multe.
În amintirea acestui Mo? bun, ziua în care se s?rb?tore?te Na?terea Domnului se nume?te Cr?ciun.
Ziua premerg?toare Cr?ciunului se nume?te Ajun deoarece Mo? Ajun a c?l?uzit pe Sf. Fecioar? ?i pe Sf. Iosif spre casa lui Mo? Cr?ciun.

Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites