Poezii - Home

Poveste cu un om mare care voia s? fie mic

Nu ?tiu cum s? v? zic, dar a fost odat? un om mare care voia s? fie mic. To?i oamenii mari visau s? fie ?i mai mari, iar unii copii se str?duiau s? se ?in? dup? ei, de aceea când îi întrebai despre un lucru sau altul înmul?eau totul cu trei. Nu în?eleg de ce doreau s? fie, s? aib?, s? poat?... orice, acum mai mult decât niciodat?. Doar omul despre care nu ?tiu cum s? v? zic voia s? devin? din bogat mai s?rac ?i din mare mai mic.


I-ar fi pl?cut cel mai mult s? fie precum o furnic?. A?a c? s-a dus la ea, plin de fric?. Furnico, m? gândesc c? poate ai vrea s? fii ?i tu, într-o zi, Cineva! Dar furnica nu îi r?spunse, dup? cum a?i ghicit, iar omul nostru plec? nec?jit.


A încercat la un greier care cânta... Greieru?ule, spune-mi c? nu ?i-ar displ?cea s? ai o c?su?? plin? cu cele mai multe ?i mai proaspete gr?un?e de pe p?mânt! Dar greieru?ul a r?spuns: ?i dac? atunci nu o s? mai îmi plac? s? cânt?


La cine nu s-a dus, a luat la rând toate f?pturile mici. Ar fi avut ceva ?anse la un arici... Sau la o broscu?? râioas?, alungat?, pentru faptul de a se fi sc?rpinat, dintr-un cor... Îns? omul nostru, atât de mare, nu a fost destul de conving?tor.


Nu-i mai r?mânea de f?cut decât s? a?tepte s? treac? zilele câte-un pic, câte-un pic...Totu?i, nu s? se împu?ineze la trup însemna pentru el s? devin? mai mic.


Ci altceva! Poate o nebunie… S? devin? atât de mic, încât totul în jur s? capete m?re?ie!


Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites