Poezii - Home

\"Str?inul\"

A fost odat? un cop?cel trist.
Care st?tea pe marginea unui trotuar ?i se uita în jur la ceilal?i copaci, cum înfloreau unul dup? altul.
Oamenii se opreau, le rupeau crengile pline de flori albe sau roz ?i le luau acas?.

De cop?celul f?r? flori nu se apropia nimeni, fiindc? era lipsit de frumuse?e.
Bra?ele-i p?reau uscate ?i neprietenoase.
P?rea un str?in care, venit de departe, nu î?i despachetase înc? frunzele ?ifonate din multele valijoare verzi, pe care le târâse dup? el.
De oboseal?, mai avea pu?in ?i se proptea de un stâlp - înflorit pân? ?i el în acea vremelnic? prim?var?.

A?a trecu o zi, trecur?, dou?, trecur? trei, pân? când cop?celul î?i aduse aminte de tat?l s?u - care, mai întâi i-a ar?tat cum sunt oamenii, apoi l-a trimis s? locuiasc?, pentru a se des?vâr?i, în mijlocul lor.
“Nu pentru mult timp”, i-a spus, “doar pentru cât vor mai putea ?ine în via?? p?mântul.”
Numai c? oamenii începur? s? se gr?beasc?.
Iar dac? nu le f?ceai pe plac puteai s? o p??e?ti r?u de tot.
Mul?i copaci b?trâni ?i cu adev?rat în?elep?i fuseser? t?ia?i din cauza trunchiului prea puternic, a umbrei prea dese.
Dar, hai, s? nu se plâng?: mai ales c? îi f?cur? ?i lui loc pe o margine de trotuar, unde, mai de voie, mai de nevoie, se puse pe cer?it priviri...

- A?i observat c? urâtul ?sta nu ne d? flori? spunea câte unul.
- Am observat, s?-l t?iem! r?spundea altul.
Dar ceva îi împiedica ?i cop?celul mai primea, tremurând, înc? o zi de via??.

Cu teama aceasta crescu ?i se f?cu uria?.


Colectia: Poezii pentru copii

Trimite si tu o poezie pentru copii! Trebuie sa iti creezi un cont pe siteul de Poezie Romania si textele tale incadrate ca "poezii pentru copii" vor aparea si acolo si pe acest site.


Top Cultural Sites